ઉપાય ખરો? / અમદાવાદીઓના શ્વાસ પર પ્રદૂષણનો પંજો: આ 4 વિસ્તારોમાં AQI ગંભીર, ફટાકડાએ ફેરવી પથારી

Air pollution increased in Ahmedabad after Diwali

અમદાવાદના દૂષિત વાતાવરણ પણ ફટાકડા વધુ વેરી સાબિત થયા છે. કારણ કે ફટાકડા ફોડવાને લઈને દિવાળી બાદ શહેરમાં પ્રદૂષણનો પંજો વકર્યો છે.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ