હેલ્થ / નવો આવિષ્કાર! મળી ગયો ગંભીર અસ્થમાનો ઈલાજ, નવા રિસર્ચમાં 'દમ'દાર ખુલાસો

A breakthrough in treating severe cases of asthma would benefit millions of patients worldwide

તાજેતરમાં ઓસ્ટ્રેલિયન સંશોધકોએ અસ્થમાના ગંભીર કેસોની સારવારમાં એક સફળતા મેળવી છે. ટ્રેબીકહાર્ટ નામની માનવ રોગનિવારક એન્ટિબોડી શ્વસન માર્ગની બળતરા અને જખમને અસરકારક રીતે અટકાવી શકે છે

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ