તમારા કામનું / બિપોરજોય વાવાઝોડાને કારણે વાહનને નુકશાન થાય તો તમારો વીમો કરી શકે છે તેની ભરપાઈ, જાણો ક્લેમ કરવાના નિયમો

your insurance can cover for vehicle damage due to Biporjoy Cyclone, know the rules for making a claim

બિપરજોય ગુજરાતમાં ભારે તબાહી મચાવી શકે છે એવામાં જો તમારી કાર અથવા બાઇકને નુકસાન થાય છે, તો તમે તમારા વીમા દ્વારા તેની ભરપાઈ કરી શકો છો. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ