ઈતિહાસ બોલે છે / RJ, MP અને CGમાં નવા ચહેરા જ મુખ્યમંત્રી હશે? જ્યારે ભાજપ હાઈકમાન્ડને CM નક્કી કરવા 5 દિવસથી વધુ સમય લાગ્યો ત્યારે ખેલ થયો

Whenever the BJP took more than 5 days to choose a CM, it was a game; What will happen in MP-Rajasthan and Chhattisgarh?

મુખ્યમંત્રીની પસંદગીમાં વિલંબના ગણિતથી મોટા નેતાઓના હૃદયના ધબકારા વધી ગયા છે. જ્યારે પણ ભાજપે મુખ્યમંત્રીની પસંદગી કરવામાં 5 દિવસથી વધુ સમય લીધો હતો, ત્યારે પાર્ટીએ જૂના ચહેરા પર નવા ચહેરાને પ્રાધાન્ય આપ્યું હતું.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ