વાસ્તુ ટિપ્સ / ઘરમાં માટીનો ઘડો રાખતા પહેલા આટલું ધ્યાનમાં રાખજો, ચોક્કસ દિશામાં રાખવાથી મળે છે શુભ પરિણામ

Vastu Tips right direction of placing mitti ka matka for auspicious result

Vastu Tips: ઘરમાં માટલું રાખવું શુભતાનું પ્રતીક માનવામાં આવે છે. વાસ્તુ શાસ્ત્રમાં માટલાને રાખવા માટે યોગ્ય દિશા વિશે જણાવવામાં આવ્યું છે. તે દિશામાં માટલું રાખવાથી જીવનમાં શુભ પરિણામ મળે છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ