તમારા કામનું / 55 રૂપિયાનું રોકાણ અને 3 હજારનું પેન્શન, ખેડૂતો માટે મોદી સરકારની જબરદસ્ત સ્કીમ

pension rs 3000 on monthly investment of rs 55 pmkmy scheme for farmers

ભારત સરકાર ખેડૂતોના કલ્યાણ માટે અનેક પ્રકારની યોજનાઓ ચલાવે છે. ખેડૂતોને વૃદ્ધાવસ્થામાં મદદ કરવા માટે સરકાર અનેક પેન્શન સ્કીમ ચલાવી રહી છે. આ યોજનાના માધ્યમથી ખેડૂતોને સામાજિક અને આર્થિક સુરક્ષા મળશે.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ