વલસાડ / કોન્ટ્રાક્ટર ભૂલ છુપાવવા.! વલસાડમાં ઉદ્ઘાટન પહેલા જ બ્રિજમાં ગાબડા! દોડ્યા! મંગલમ બિલ્ડકોન સામે અનેક સવાલ

In Valsad, there were gaps in the bridge even before its inauguration

વલસાડના સંજાણમાં નવ નિર્મિત ફ્લાય ઓવર બ્રિજમાં ગેરરીતિનો આક્ષેપ થયો છે; ઉદ્ઘાટન પહેલા જ બ્રિજમાંથી ગાબડા પડવાની શરૂઆત થતાં હલકી ગુણવત્તાનું મટીરિયલ વાપર્યુ હોવાનો સ્થાનિકોનો આક્ષેપ

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ