જ્યોતિષ શાસ્ત્ર / ભણતરમાં પડી રહી છે મુશ્કેલી, તો જોજો કુંડળીમાં ક્યાંક આ ગ્રહ તો કમજોર નથી ને? અપનાવો આ 6 ઉપાય

how to strengthen jupiter know symptoms and atro tips to get rid from guru

How To Strengthen Jupiter: જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં ગુરૂ ગ્રહને મહત્વપૂર્ણ સ્થાન પ્રાપ્ત છે. જો કોઈ જાતકની કુંડળીમાં દેવ ગુરૂ બૃહસ્પતિ કમજોર સ્થિતિમાં છે તે વ્યક્તિને દરેક કામમાં ખૂબ વધારે અડચણ આવે છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ