કામની વાત / તમારો ગેસ સિલિન્ડર ક્યારે એક્સપાયર થશે? શું તમે જાણો છો! તો જુઓ આ છે તેને જાણવાની બેસ્ટ ટ્રિક

how to check the expiry date of lpg gas cylinder

હવે ઘરે ઘરે ગેસ રસોઈ બનાવવા માટે ગેસ સિલિન્ડરનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. શું તમને ખબર છે કે, LPG ગેસ સિલિન્ડરની પણ એક્સપાયરી ડેટ પણ હોય છે. અહીંયા અમે તમને LPG ગેસ સિલિન્ડરની એક્સપાયરી ડેટ વિશે જણાવી રહ્યા છીએ.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ