સુવિધા / અમદાવાદીઓ માટે ગુડ ન્યુઝ: એરપોર્ટથી શરૂ કરાશે વધુ બે નવી ફ્લાઇટો, એક રાજકોટ હીરાસર, તો બીજી ક્યાં જશે?

Flights connecting two more mega cities will be started from Ahmedabad airport

અમદાવાદ એરપોર્ટથી હવાઈ સેવામાં વધારો થયો છે. અમદાવાદ એરપોર્ટથી વધુ બે ફ્લાઈટ શરૂ થશે. નવી ફ્લાઈટ શરૂ થતાં મુસાફરોને વધુ સુવિધાનો લાભ મળશે.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ