ઍલર્ટ / બાપ રે! 5 કરોડ લોકોના થઇ શકે છે મોત? કોરોનાથી 20 ગણી ખતરનાક છે આ બીમારી, WHOએ કર્યા એલર્ટ

Father Ray! 5 crore people may die? This disease is 20 times more dangerous than Corona, WHO has alerted

WHO Alert News: WHO ચીફ ડો. ટેડ્રોસ એડહાનોમ ઘેબ્રેયસસે જણાવ્યું છે કે, આ રોગ તે અત્યંત ઘાતક છે અને તેનાથી બચવા માટે વૈજ્ઞાનિકો રસી બનાવવા પર કામ કરી રહ્યા છે

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ