ઇ-મેમો / પ્રેમી-પ્રેમિકા કરવા ઇચ્છતા હતા લગ્ન, ટ્રાફિક પોલીસના કારણે થઇ ગયું આવું

boy and girl got married due to e challan in ahmedabad

શહેરમાં ટ્રાફિક પોલીસના ઇમેમોના કારણે ધણા લોકોના જૂઠ્ઠાણાં પકડાયા છે અને એના કારણે કેટલાક લોકો ગુસ્સે ભરાયાના કિસ્સા આપણે જોયા છે. પરંતુ આ એક એવો કેસ છે જેમાં ઇમેમોના કારણે ગર્લફ્રેન્ડ હોવાની ઘરમાં જાણ થતાં યુવકે પોલીસનો આભાર માન્યો છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ