તમારા કામનું / CUET-PG 2022: જુલાઈમાં આ તારીખથી યોજાશે કોમન યુનિવર્સિટીએન્ટ્રેસ ટેસ્ટ, આજથી શરૂ થઈ અરજી પ્રક્રિયા

application process begins ugc chairman reveals cuet pg 2022 to be held in last week of july

આ ટેસ્ટ માટે યોગ્ય ઉમેદવારો સત્તાવાર વેબસાઇટ cuet.nta.nic.in પર જઈને અરજી ફોર્મ ભરી શકે છે. આ પરીક્ષા પાસ કરનાર ઉમેદવારોને પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ કોર્સમાં એડમિશન મળશે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ