વિરોધ / TRB જવાનોને છૂટ્ટા કરવાના પરિપત્ર સામે ગુજરાતભરમાં રોષ ફાટી નીકળ્યો, વેદના વ્યક્ત કરી આવેદન પત્ર પાઠવ્યા

Anger erupted across Gujarat against the circular to lay off TRB jawans, petitions were sent expressing their grief.

રાજ્યમાં TRB જવાનોને છૂટ્ટા કરવાના પરિપત્ર સામે રોષ ફાટી નીકળ્યો હતો. અમદાવાદ, સુરત અને બનાસકાંઠામાં TRB જવાનોએ ભેગા થઈને સરકાર સામે બાંયો ચડાવી હતી. જેને પગલે અમદાવાદ, સુરત અને ડીસામાં ટીઆરબી જવાનો દ્વારા વિરોધ પ્રદર્શીત કર્યો હતો.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ