લ્યો બોલો / કોરોનાકાળમાં કોણ શું બગાડી લે..? અમદાવાદની 500 હોસ્પિટલો BU પરમિશન વગર ધમધમે છે, AMC માર્ચમાં કરશે કાર્યવાહી

AMC: 500 hospitals in Ahmedabad without BU permission

અમદાવાદની ખાનગી હોસ્પિટલો મુશ્કેલીમાં, 500 હોસ્પિટલોનું રજિસ્ટ્રેસન થઈ શકે છે રદ્દ!, AMC માર્ચમાં કરી શકે છે કડક કાર્યવાહી

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ