વિશેષ / અલ્પેશ ઠાકોર થોડા સમયમાં મંત્રી અલ્પેશ ઠાકોર બની જાય તો નવાઈ નહીં

Alpesh Thakor will not be surprised if the minister becomes alpesh thakore in a short time

ગુજરાતના ત્રણ આંદોનકારી પૈકીની વધુ એક નેતા એટલે અલ્પેશ ઠાકોર. હાર્દિક પટેલના પાટીદાર આંદોલન બાદ એક નવું OBC આંદોલન ચાલુ થયું. અને આ આંદોલનનો હીરો બન્યો અલ્પેશ ઠાકોર. અલ્પેશ ઠાકોર પહેલા તો OBC એક્તાનો વાત કરતો હતો પરંતુ બાદમાં ઠાકાર સમાજના હિતની વાત કરી શરૂ કરીને ઠાકોર સેનાની સ્થાપના કરી. વ્યસન મુક્તિના નામે આંદોલન કરી અલ્પેશ કોંગ્રેસનો ધારાસભ્ય બની ગયો. અને થોડા સમય પહેલા કોંગ્રેસને રામ રામ પણ કહી દીધા.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ