ચોમાસું / ઉત્તરથી દક્ષિણ... પૂર્વથી પશ્ચિમ... ભારતમાં ઠેર-ઠેર મેઘરાજાએ ભુક્કા બોલાવી દીધા, આજે ફરી આ રાજ્યોને ધમરોળશે

All over India, Meghraja has called Bhukkas, today will shake these states again.

Monsoon Update News: IMD આગાહી કરી છે કે, આગામી 5 દિવસ સુધી ભારતના પૂર્વ, મધ્ય, ઉત્તર પશ્ચિમ અને પશ્ચિમમાં ચોમાસાનો વરસાદ પડશે 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ