ચોકસાઇ / ઉત્તરાયણ પર્વને લઈને અમદાવાદ પોલીસ સતર્ક, ડ્રોનની મદદથી રાખી રહી છે નજર

Ahmedabad Police is alert,about Uttarayan festival, monitoring is being done with the help of this tool

દેશમાં આજે કોરોના ગાઇડલાઇન્સની સાથે ઉત્તરાયણનો તહેવાર ઉજવાઈ રહ્યો છે ત્યારે અમદાવાદ પોલીસે  પણ લોકોના રક્ષણ માટે પૂરતી ચોકસાઈની સાથે ચેકીંગ કરીને લોકોને કાળજી પૂર્વક ઉત્તરાયણ ઉજવવા અપીલ કરી હતી. આ સિવાય ડ્રોનની સાથે ચેકીંગ પણ કરાયું હતું. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ