ભક્તિમાં લીન / 1 મહિનો અને 1 દીવસથી સતત ઉલ્ટા પગે ચાલી રહ્યો છે દ્વારકાધીશનો ભક્ત, આવું કરવાનો હેતુ છે ખાસ

A devotee of Dwarkadhish has been walking backwards continuously for 1 month and 1 day, the purpose of doing this is special.

દેશમાં કોરોનાં વાયરસ તેમજ પશુઓમાં ફેલાયેલા લમ્પી વાયરસે હાહાકર મચાવ્યો હતો. ત્યારે આ વાયરસ સામે મનુષ્ય તેમજ પશુને રક્ષણ મળે તે માટે ગોધરાનાં વૃદ્ધ ચાલતા દ્વારકાધીશનાં દર્શનાર્થે નીકળ્યા હતા.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ