ઠગાઇ / ભારે પડ્યો વિદેશ જવાનો મોહ, ઓસ્ટ્રેલિયાના વિઝા અપાવવાનું કહી અમદાવાદના એજન્ટે યુવકને આટલા લાખમાં નવડાવ્યો

Youth of Ahmedabad cheated on the pretext of Australian visitor visa

અમદાવાદના નરોડામાં વિદેશ મોકલવાના સપના દેખાડીને 13.40 લાખની ઠગાઈ કરનાર એજન્ટની પોલીસે ધરપકડ કરી છે. આરોપીએ વિઝીટરનું નકલી વિઝા લેટર આપીને ઠગાઈ કરી હતી.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ