જાણવા જેવું / નવું સંસદ ભવન આખરે આખરે ત્રિકોણાકાર કેમ છે? શું તમે જાણો છો તેની પાછળનું રહસ્ય, કારણ જાણી ગર્વ થશે

Why is the new Parliament building finally triangular? Would you be proud to know the secret behind it, the reason?

વિશેષ સત્રની કાર્યવાહી આજે નવા સંસદ ભવનમાં થશે, 971 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચેથી બનેલું આ નવું સંસદ ભવન ખૂબ જ ભવ્ય, ત્રિકોણાકાર અને કલાકૃતિઓના સંગ્રહની સાથે અનેક વિશેષતાઓ ધરાવે છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ