નાગપુર / કોણ છે આ Dolly ચાયવાલા? જેની ચાના દિવાના થયા હતા બિલ ગેટ્સ, બાદમાં બનાવી હતી Reels

Who is this Dolly Chaiwala Bill Gates obsessed with tea later created Reels

દરેકના મનમાં એક જ પ્રશ્ન છે કે બિલ ગેટ્સ જે ચા વાળાના ચાની ચુસ્કી માણતા જોવા મળ્યા એ છે કોણ? આ ચા વેચનારનું નામ છે ડોલી ચાયવાલા, જે હવે લોકોમાં ચર્ચાનો વિષય બની ગયો છે. 

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ