જાણવા જેવું / શું Digital Rupee સ્વદેશી Cryptocurrency છે કે બીજું કંઈક ? જાણો કઈ રીતે બિટકોઈનથી પડે છે અલગ

what is digital rupee and how it is differ from cryptocurrency know the different

આજે RBI રિટેલ ડીઝીટલ રૂપીનો પાયલોટ પ્રોજેક્ટ શરુ કરશે ત્યારે જાણો કેવી રીતે ડીઝીટલ રૂપી ક્રિપ્ટોકરન્સીથી કઈ રીતે અલગ છે અને શું તેનો ફાયદો છે?

Loading...