જળસંકટ ! / સરદાર સરોવરનું જળસ્તર ઘટીને 51% થયું, ઉત્તર ગુજરાત,કચ્છમાં જળસંગ્રહમાં પણ ઘટાડો, જો ચોમાસું મોડું બેઠું તો...

The water crisis deepened in the state The water level of Sardar Sarovar has dropped to 51%

ઉનાળો શરુ થતાની સાથે જ રાજ્યમાં જળસંકટ ઘેરુ બન્યુ છે. ત્યારે હવે આ સમસ્યા હજુ કથળે તેવું લાગી રહ્યું છે. કારણ કે સરદાર સરોવર ડેમનું જળસ્તર ઘટીને 51% થયું છે 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ