હેલ્થ / રાત્રે સૂતી વખતે આવે છે નસકોરા, શરીરનો છે ખતરનાક સંકેત, આ ગંભીર બીમારીઓના બની શકો શિકાર

Snoring comes while sleeping at night, it is a dangerous sign of the body, it can become a victim of serious diseases

ઊંઘ દરમ્યાન નસકોરા બોલવાએ અવરોધક સ્લીપ એપનિયાની નિશાની હોઈ શકે છે. આ એક ગંભીર સંકેત છે. જેમાં તમે એક સમયે 10 સેકન્ડ કે તેથી વધુ સમય માટે શ્વાસ લેવાનું બંધ કરો છો.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ