તમારા કામનું / પોસ્ટ ઓફિસની જોરદાર યોજના: જમા કરો પાંચ લાખ, પાછા મળશે 10 લાખ... આટલા મહિનામાં ડબલ થઈ જશે પૈસા

post office best saving scheme kvp kisan vikas patra money double in just 115 months

પોસ્ટ ઓફિસમાં અનેક પ્રકારની સ્મોલ સેવિંગ સ્કીમ સંચાલિત કરવામાં આવી રહી છે. આ સ્કીમમાં 7 ટકાથી વધુ વ્યાજ આપવામાં આવે છે, આટલા મહિનામાં ડબલ થઈ જશે પૈસા.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ