તમારા કામનું / પેન્શનની ફરિયાદનું હવે ઘરે બેઠા થશે સમાધાન, મળશે મોટી રાહત, જાણો કઇ રીતે

Pension complaints will now be settled at home, you will get great relief, know how

આ યોજના કર્મચારી ભવિષ્ય નિધિ સંગઢન (EPFO) દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે. આ હેઠળ પેન્શનરોને નક્કી કરવામાં આવતું પેન્શન મળે છે. આ સાથે અન્ય ઘણી સુવિધાઓ પણ મળે છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ