કાર્યવાહી / હાફિઝ સઇદના સાળા મક્કીની ધરપકડ, મુંબઇ હુમલામાં છે મોસ્ટ વોન્ટેડ

pakistan jud leader maulana abdul rehman makki arrested

પાકિસ્તાને આતંકી સંગઠન જમાત-ઉદ-દાવા(જેયુડી)ના પ્રમુખ હાફિઝ સઇદના સાળા અને મુંબઇ હુમલામાં મોસ્ટ વોન્ટેડ આતંકી અબ્દૂલ રહમાન મક્કીની ધરપકડ કરી છે. અબ્દૂલ રહમાન મક્કીની ધરપકડ પંજાબ પ્રાંતના ગુજરાંવાલાથી કરવામાં આવી છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ