ફાયરિંગ / ગુજરાતમાં 'મિર્જાપુર' જેવા હાલ: પોરબંદર, ડીસા બાદ અમદાવાદમાં પણ ખુલેઆમ ફાયરિંગ, પોલીસ લાચાર

Open firing in Porbandar, Ahmedabad after Deesa, police helpless

રાજ્યમાં ગુનેગારો બૈખોફ બન્યા છે. ગુનેગારો પોલીસને પડકાર ફેંકી રહ્યાં હોય તેમ ધોળા દિવસે જાહેરમાં ફાયરિંગ કરી રહ્યાં છે. જેને લઈને પોલીસની કાર્યવાહી પર સવાલો ઉઠી રહ્યાં છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ