દિલ્હીમાં કાલે 'દાંડીકૂચ' / હાથમાં બંધારણની કોપી લઈને જુનીથી નવી સંસદ પગપાળા જશે PM મોદી, પાછળ ચાલશે 786 સાંસદ

old to new parliament building pm modi on foot with all mps with constitution in hand

આવતીકાલે પ્રધાનમંત્રી મોદી જુની સંસદથી નવી સંસદ સુધી હાથમાં બંધારણની કોપી લઈને પગપાળા જશે અને તેમની પાછળ તમામ સાંસદો ચાલશે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ