નિવેદન / ન્યાયપાલિકામાં મહિલાઓને 50 ટકા અનામત આપો, ચીફ જસ્ટીસ રમન્નાએ આપ્યું મહત્વનું નિવેદન

Need 50% reservation for women in judiciary, says Chief Justice NV Ramana

ભારતના ચીફ જસ્ટીસ એન.વી.રમન્નાએ ન્યાયપાલિકામાં મહિલાઓના અનામતનો મુદ્દો ઉઠાવતા એક મહત્વનું નિવેદન આપ્યું છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ