તમારા કામનું / ટર્મ પ્લાન લેવાના બીજા જ દિવસે મર્ડર કે આકસ્મિક મોત થાય તો શું? નૉમિનીને મળશે રૂપિયા, કઈ સ્થિતિમાં કંપની હાથ કરશે ઊંચા

murder or death on the second day of taking the term insurance plan will the nominee get the money

અનેક લોકો વીમા પોલિસીની જેમ ટર્મ પ્લાન અથવા ટર્મ ઈન્શ્યોરન્સ લે છે. આ પ્લાન કોઈ દુર્ઘટનાની પરિસ્થિતિમાં પરિવારને નાણાંકીય સુરક્ષા પૂરી પાડે છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ