ગર્વ / ગુજરાતીઓથી ઘેરાયેલા રહો છો.. કેવું લાગે છે?: વિદેશમંત્રી એસ જયશંકરે રમૂજી અંદાજમાં આપ્યો જવાબ

jaishankar witty response to how he feels being surrounded by gujaratis

ભારતીય વિદેશમંત્રી એસ.જયશંકરે શનિવારે દુબઈમાં ભારતીય વિદ્યાર્થીઓ અને યુવા પ્રોફેશનલ્સ સાથે વાતચીત કરી હતી. વિદેશમંત્રી એસ.જયશંકરે આ સવાલનો મજાકિયા અંદાજમાં જવાબ આપ્યો હતો.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ