તમારા કામનું / રાશન કાર્ડ ધારકો માટે મોટા સમાચાર, સરકારે કરી આ સૌથી મોટી જાહેરાત- હવે 30 જૂન સુધી મળશે ફાયદો

Govt extends deadline to link Aadhaar with Ration Card to June 30

રેશન કાર્ડને આધાર સાથે લિંક કરવાની છેલ્લી તારીખ 31 માર્ચે પૂરી થઈ રહી હતી પણ સરકારે તેને આગળ વધારીને 30 જૂન કરી દીધી છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ