તમારા કામનું / Aadhaar Card યુઝર્સને સરકારની ચેતવણી! ફટાફટ ઓનલાઇન કરી લો આ કામ, નહીં તો આવશે નુકસાન વેઠવાનો વારો

govt advisory use of masked Aadhaar Card check how to download online

Masked Aadhaar Card: આધાર કાર્ડના ખોટા ઉપયોગની સંભાવના વધવાના કારણે, કેન્દ્ર સરકારે માસ્ક આધાર કાર્ડનો ઉપયોગ જણાવ્યો છે. માસ્ક આધાર કાર્ડ એક 12 ડિજિટનું આઈડી નંબર છે જેને વગર કોઈ જોખમે શેર કરી શકાય છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ