તમારા કામનું / ગેસ કે ઝાડા-ઊલટી થવાનું કારણ હોઈ શકે છે પેટની વધેલી ગરમી! તાત્કાલિક જાણી લેજો તેના લક્ષણો અને ઈલાજ

Gas Acidity stomach ache reason and solution

વધી રહેલી ગરમીની અસર શરીરનાં સ્વાસ્થ્ય પર થાય છે. ઊનાળા દરમિયાન પેટમાં ગેસ થવો, બળતરા થવી કે ઊલટી થવા જેવી અનેક સમસ્યાઓ થાય છે. જાણો કારણ અને તેનો ઈલાજ.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ