તમારા કામનું / ફ્રોડ કોલ આવે તો શું કરવું? કોમેન્ટમાં એક ફોટો નાખી દો, સરકાર જોઈ લેશે, બચવા 4 વસ્તુ ખાસ કરો

Fraud Call cyber crime prevention : Cyber dost asked people to register their complaint in comment box

સાયબર ફ્રોડનાં વધી રહેલાં મામલાને જોતાં સરકારે લોકોને જાગૃત કરવા માટે નવી પહેલ શરૂ કરી છે. સરકારનાં એક હેન્ડલ પર પોસ્ટ કરવામાં આવી જેમાં લોકોને કમેંટ સેક્શનમાં ફ્રોડ કોલની ફરિયાદ પોસ્ટ કરવા માટે કહેવામાં આવ્યું.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ