જરૂરી વાત / ગાડી ચલાવતા આ કાગળ સાથે નહીં હોય તો ભરવો પડશે 10 હજારનો દંડ, જાણો ક્યાં લેવાયો નિર્ણય

driving license may be suspended if you take a car on the road without this puc

રસ્તા પર ગાડી ચલાવવા માટે ખાસ ડોક્યુમેન્ટ જરૂરી હોય છે. આ ડોક્યુમેન્ટના ન હોવા પર તમારૂ લાયસન્સ રદ્દ કરી દેવામાં આવી શકે છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ