સ્વાસ્થ્ય એલર્ટ / પગ ક્રોસમાં રાખીને બેસવાની છે આદત? તો ચેતી જજો! નહીં તો સ્પર્મ કાઉન્ટને થશે નુકસાન

crossed leg sitting posture side effects harmful for health effected body posture

Crossed Leg Sitting Posture Side Effects: આખો દિવસ નાસભાગની સાથે જ તમારા બેસવાની રીતની પણ સ્વાસ્થ્ય પર અસર પડે છે. બેસવાની ખોટી રીતે ઘણા હેલ્થ ઈશ્યુ ઉભી કરી શકે છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ