મહામંથન / PM મોદીની જાતિ પર વિવાદ શા માટે? જનતા ચૂંટણીમાં જાતિ જોશે કે નીતિ?

Controversy over PM Modi caste, will caste or policy see elections

મહામંથન: પ્રધાનમંત્રીના OBC હોવા સામે કોંગ્રેસનો આ કંઈ પહેલો પ્રહાર નથી. 2014ની ચૂંટણી પહેલા અને પછી પણ પ્રધાનમંત્રી અને તેના OBC હોવા અંગે કોંગ્રેસ તરફથી પ્રહાર થતા રહ્યા

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ