જવાબદારી / જવાનની દેશભક્તિ જોઈ ભાવુક થયાં PM, G20 વખતે માતાનું હાર્ટએટેકથી મોત છતાંય ચાલું રાખી ડ્યુટી

Continued duty despite mother's death from heart attack during G20

તેમની પાસે મુખ્ય સ્થળની સુરક્ષાની મહત્વની ફરજ હતી. તેણે તેના પરિવાર પહેલા પોતાનો દેશ પસંદ કર્યો અને ઘરે જતા પહેલા તેની જવાબદારીઓ ચાલુ રાખી. તેણે ફરજ બજાવવાનું ચાલુ રાખ્યું.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ