રાહતના અણસાર / ઘટી શકે છે પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ, ચારેબાજુથી પ્રેશર આવતા સરકારે હાથમાં લીધું આ કામ - સૂત્રો

Centre In

સરકારી સૂત્રોએ જણાવ્યું છે કે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવઘટાડા માટે કેન્દ્ર સરકાર નાણા મંત્રાલય સાથે સતત વિચારણા કરી રહી છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ