સાયક્લોન અપડેટ / બિપોરજોય એવી જગ્યાએ ટકરાશે જ્યાં માનવ-વસ્તી નથી: વાવાઝોડાને લઈને VTV પર સૌથી મોટા સમાચાર

 Big news came out about Biporjoy storm

Biporjoy Cyclone: બિપોરજોય વાવાઝોડાને લઇને મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે, વાવાઝોડું ભારતના નારાયણ સરોવર અને પાકિસ્તાનના કેતી બંદર વચ્ચે ટકરાઈ શકે છે.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ