હડતાળ / જોજો ધક્કો ન પડે ! બેંકોના ખાનગીકરણના વિરોધમાં આ તારીખથી રાષ્ટ્રીયકૃત બેંક કર્મચારીઓ હડતાળ પર

Bank Officers announces strike of employees of nationalized banks on february 23-24

બેંકોના ખાનગીકરણના વિરોધમાં અગામી 23-24 ફેબ્રુઆરીએ રાષ્ટ્રીયકૃત બેંકોના કર્મીઓ ફરી રાષ્ટ્રવ્યાપી હડતાળ પર ઉતરશે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ