તપાસનો ધમધમાટ / અંબિકા ફાયર ક્રેકર્સ : IT બાદ હવે SGST તપાસમાં ઝંપલાવશે, ખૂલ્યા બિલ વિના ધંધો કરતા સેમિ હોલસેલર્સ અને રિટેલર્સના નામ

Ambika fire crackers : After IT, now SGST will jump into investigation

Raid on Ambika Crackers Latest News: અંબિકા ફાયર ક્રેકર્સમાં IT તપાસનો મામલે હવે SGST પણ ઝંપલાવશે, અત્યાર સુધીમાં કુલ 7 કરોડની રોકડ જપ્ત કરાઇ 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ