બિઝનેસ / આવી કેવી કંપની? જે કર્મચારીઓને કહી રહી છે, 'જેટલાં બેશરમ થશો, તેટલી વધારે સેલરી'

A company trained its employees to be shameless in order to stay in the market

પાડોશી દેશ ચીનની એક કંપનીએ માર્કેટમાં રહેવા માટે તેમના કર્મચારીઓને બેશરમ થવાની ટ્રેનિંગ આપી છે. આ સાથે એમ પણ કહ્યું કે તમે જેટલા બેશરમ હશો તમને પગાર પણ એટલો જ મળશે. 

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ