રાજકોટ / હીરાસર આંતરરાષ્ટ્રીય ગ્રીનફિલ્ડ એરપોર્ટનું 95% કામ પૂર્ણ, કલેક્ટરે સ્થળ વિઝીટ કરી કામકાજ જોયું, જુઓ PHOTOS

95% work of Herasar International Greenfield Airport completed

રાજકોટનાં હિરાસર ખાતે નિર્માણ થઈ રહેલ આંતરરાષ્ટ્રીય ગ્રીન ફિલ્ડ એરપોર્ટની કામગીરીને લઈને આજે રાજકોટ કલેક્ટર દ્વારા સ્થળ વિઝીટ કરી સબંધિત અધિકારીઓ સાથે સમીક્ષા બેઠક યોજી હતી. જેમાં એરપોર્ટ પર હજુ કેટલી કામગીરી બાકી છે. તેમજ તેને પૂર્ણ થતા કેટલો સમય લાગશે. વગેરે ચર્ચા અધિકારીઓ સાથે કરવામાં આવી હતી.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ