તમારા કામનું / સૂવામાં ધ્યાન રાખજો! ખોટી પોઝિશનમાં ઊંઘતા હોય તો ઝડપથી આવશે બુઢાપો, એક્સપર્ટેની સોનરી સલાહ

Wrong sleeping pattern increases age by 10 years, learn the best sleeping position from an expert.

કોણ લાંબા સમય સુધી યુવાન રહેવા માંગતું નથી ? આજની બિનઆરોગ્યપ્રદ જીવનશૈલીમાં તેની પાછળનું કારણ ખોટી ખાનપાન છે, પરંતુ શું તમે જાણો છો કે ખોટી સ્થિતિમાં સૂવાથી પણ સમય પહેલા વૃદ્ધ થઈ જાય છે.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ