વિશ્વવિક્રમ / વડનગરમાં તાનારીરી મહોત્સવમાં બન્યા 3 મહત્વના વર્લ્ડ રેકોર્ડ

Vadnagar tana ri ri 2019 three world record Gujarat

આ વખતે તાનારીરી મહોત્સવમાં 3 વિશ્વ વિક્રમ બનાવવામાં આવ્યા છે. કવિ નરસિંહ મહેતાની દૌહિત્રી શર્મિષ્ઠાની સુપુત્રીઓ તાના-રીરીની યાદમાં દર વર્ષે વડનગર ખાતે તાના-રીરી મહોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવે છે. આ વર્ષે 6ઠ્ઠી નવેમ્બરે સાંજે 7.30 વાગે તાના-રીરી મહોત્સવ-2019ના શરૂ કરવામાં આવ્યો હતો. જયારે આજે તેનું સમાપન યોજવામાં આવશે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ