મહામંથન / રાજકારણમાં લાયકાતની હવા નીકળી, જ્ઞાતિવાદ કેમ હાવી! ટિકિટ આપવાના માપદંડ શું?

There is an air of qualification in politics, why casteism prevailed! What is the ticket award criteria

મહામંથન: રાજકીય પક્ષો જ્ઞાતિ-જાતિના આધારે જ ઉમેદવાર ઉભા રાખે છે તેમાં અન્ય લાયકાતો તો ક્યાંક ક્યાંક  નજર અંદાજ થતી રહે છે. આમાં લાયકાત વાળા  કાર્યકર્તાઓને ક્યાંક અન્યાય થતો હોય છે

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ